جهت ارتباط با فروشگاه "فرش و گلیم بهارستان" و خرید انواع فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه ، با شماره زیر تماس حاصل نمایید:

09129337797